Draw Print
Written by Administrator   
Friday, 24 June 2011 14:58

 

SAM PUMPS TROPHY - 2019
Sunday Morning 08th December 2019
Shotgun Tee-off Reporting at:6:15AM Tee-off at:6:45AM
Tee Time Player 1 Partner 1 Player 2 Partner 2
1A 6:45 Gopinath R Shivakumar D Balasubramaniam R Sridhar SA
1B 6:55 Ravichandran D Srinivasan KV Dr Leelakrishnan N Chandrasekar C
1C 7:05 Kondaswamy Naidu Ramakrishnan PV Karthikram S Omkar Sankar
2A 6:45 Raam Prasad Kota Senthil Nallasamy Marker
8A 6:45 Anish Mathai Vijay Verma Kumaresh NJ Brig.Joe Curian
10A 6:45 Senthil Kumar D Natarajan KS Senthil Kumar M Vijay Kumar J
10B 6:55 Dhanan KS Madan Lund B Anand J Venkatesh V
10C 7:05 Kulandaivelu VS Chinnaswamy MR Athimoolam Naidu Jayaraman V
12A 6:45 Premanand G Duraiswamy M Surendran A Subramaniam V
12B 6:55 Venkatesh S Murali PM Dr Rajesh Ahuja Gandeepan AL
14A 6:45 Jayaram B Nesarajan A Satish Nahar Rajasekahran D
14B 6:55 Dinesh Kumar D Vijayabhaskar K Vignesh C Prabu Kumar R
16A 6:45 Aruna K Balakrishna Shetty Vandhana TR Sherayas NK
16B 6:55 Ramachandran N Amir Vagh Senthil Nathan S Suresh Kumar G

 

 

 

 

 

 

 Last Updated on Saturday, 07 December 2019 11:18