Champion Golfer & Player of the Year Print
Written by Administrator   
Wednesday, 05 June 2013 10:02


 

CHAMPION GOLFER OF THE YEAR 2017-2018
Shri.K.Rajagopal Sastiapthapoorthy Trophy 2017
Sl No. Name of Players Nett GROSS C/O Points Total
1 Gopinath R 24 70.83 94.83
2 Shiv Karan K 30 51.75 81.75
3 Shivakumar D 60.4 60.40
4 Sanjana A 52.8 52.80
5 Chakola JJ 45.83 45.83
6 Ramakishnan PR 45.25 45.25
7 Gandeepan AL 12.66 26.16 38.82
8 Chandrasekar KK 10 12.66 8.66 31.32
9 Bharathram S 23.33 23.33
10 Prabhu Shanker K 21.66 21.66
11 Jagannathan MV 21.5 21.50
12 Ashwin Chandran 20 20.00
13 Aravindakshan K 20 20.00
14 Aruna Kulandaivelu 20 20.00
15 Gautham Selvaraj 16 4 20.00
16 Kumaraswamy P 2 16 18.00
17 Ganesh Kumar J 2 12.66 2 16.66
18 Natarajan KS 16 16.00
19 Sidhartha S 12.66 12.66
20 Surya Kumar K 2 10 12.00
21 Satish J 11 11.00
22 Makesh Kumar N 10 10.00
23 Senthil Nallasamy 10 10.00
24 Satish Balagopal 10 10.00
25 Meiyappan Ramasamy 8.66 8.66
26 Balachander VS 8 8.00
27 Rajendran LS 8 8.00
28 Ravichandran Damodharan 8 8.00
29 Rajesh Ahuja 6 6.00
30 Senthil Nathan A 6 6.00
31 Dhanan KS 5 5.00
32 Jayaraman V 4.4 4.40
33 Srinivasan CB 3.25 3.25
34 Balaji Manikandan S 3.25 3.25
35 Karthikeyan C 2.00 2.00
36 Senthil Kumar R 1.5 1.50
37 Madan Lund B 1.5 1.50
38 Sharathram D 1.06 1.06
39 Karthikram S 1 1.00
40 Duraiswamy M 1 1.00
41 Govindarajan N 1 1.00
42 Sherayas NK 0.5 0.50
43 Ramaswamy G 0.4 0.40
44 Vishnu Vittel 0.4 0.40
45 Ramaswami A 0.4 0.40
46 Viswanathan S 0.4 0.40
47 Prassadh Shanmugam 0.4 0.40
Total 62 95.98 627.95 785.9

Last Updated on Tuesday, 12 September 2017 10:18