Draw PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 24 June 2011 14:58
The Coimbatore Golf Club
Flow Link Four Ball Challenge - 2018
Saturday 17th November 2018
Shotgun Tee-off Reporting at:12.30PM,Tee-off at 1.00PM
Tee Time Player 1 Partner 2 Player 2 Partner 2
1A 1:00PM Gopinath R Ashwin Chandran Ragavendar Naidu Sharathram D
10A 1:00PM Vignesh J Somasunderam V Arvindakshan K Pradeep Raj S
10B 1:10PM Rajesh Ahuja Shyam Sunder R Chandrasekar KK Senthil Kumar B
12A 1:00PM Saravanan AV Navaneethakrishnan L Aruna K Ramaswamy G
12B 1:10PM Prabu Kumar R Durga Shankar R Palaninathan M Varoon P
14A 1:00PM Srinivasan CB Robinson S Kondaswamy Naidu Rayappan M
16A 1:00PM Senthil Kumar R Shanmugasunderam B Kumaraswamy P Mantrachalam K

 

 

Last Updated on Friday, 16 November 2018 18:13