Draw PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 24 June 2011 14:58

 

 

The Coimbatore Golf Club
Mahaveer's Trophy - 2019
Shotgun Tee-off Reporting at 6.00AM Tee-off at 6:30AM
Tee Time Player 1 Player 2 Player 3 Player 4
1A 6:30 Bharathram S Nitin Suresh Vignesh R
1B 6:40 Makesh Kumar N Pradeep Rajaram Vijay Kumar J Dinesh Kumar D
1C 6:50 Anand J Lakshminarayanaswamy D Kumaraswamy P Unnikrishnan V
8A 6:30 Jayaraman V Vandhana TR Kulandaivelu VS Chinnaswamy V
8B 6:40 Vijay Verma Brig.Joe Curian Kumaresh NJ Anish Mathai
10A 6:30 Sridhar SA Senthil Kumar R Ramakrishnan PV Chitra Govindarajan
10B 6:40 Govindarajan N Raji Sridhar Hareeshwar Prasad Y Balasubramaniam R
10C 6:50 Aruna K Ashwin C Asher Jayaram B Venkatesh V
12A 6:30 Ramaswamy G Balaji Manikandan S Peeyush Dr Prabu Kumar R
12B 6:40 Murali PM Dr Senthil Nathan S Rajesh Ahuja Prabhu Shanker K
14A 6:30 Rajamani GM Ravichandran D Dhanan KS Rayppan M
14B 6:40 Omkar Sankar Vignesh C Karthikeyan C Srihariprasadh B
16A 6:30 Goutham Nahar Subramaniam K Nataraj KS Mantrachalam K
16B 6:40 Palanivel S Dr Subramaniam V Balasunderam D VC Suresh Kumar G


Last Updated on Saturday, 02 March 2019 11:28