Home Tournaments Champion Golfer & Player of the Year
Champion Golfer & Player of the Year PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 05 June 2013 10:02

 

 

CHAMPION GOLFER OF THE YEAR 2018-2019
SAM PUMPS TROPHY 2018
Sl No. Name of Players Nett GROSS C/O Points Total
1 Karthikram S 7.5 22 29.50
2 Chakola JJ 6 15.25 21.25
3 Sidhartha S 7.5 7.5 15.00
4 Gandeepan AL 1.17 4.5 8.58 14.25
5 Bharathram S 13.83 13.83
6 Shivakumar D 6 4.5 10.50
7 Vignesh R 10.2 10.20
8 Ramakrishnan PR 1.17 4.5 4.5 10.17
9 Makesh Kumar N 8.5 8.50
10 Mohan Nambiar 8.5 8.50
11 Navaneethakrishnan L 5 3 8.00
12 Prassadh Shanmugam 5 3 8.00
13 Balakrishnan D 8 8.00
14 Gopinath R 6.5 6.50
15 Vikram J Khona 4 1.62 5.62
16 Prabu Kumar R 5 5.00
17 Senthil Nallasamy 5 5.00
18 Suresh Kumar G 5 5.00
19 Srinivasan KV Dr 5 5.00
20 Lakshminarayanaswamy D 4.5 4.50
21 Pradeep Raj S 4 4.00
22 Rajamani GM 3 0.25 3.25
23 Viswanathan S 3 3.00
24 Ragavendar R Naidu 1.17 1 2.17
25 Ramakrishnan PV 1.17 1 2.17
26 Dinesh Kumar D 2 2.00
27 Vijay Kumar J 2 2.00
28 Kathar Khan S 2 2.00
29 Srihariprasadh B 1.87 1.87
30 Senthil Nathan A 1.62 1.62
31 Madan Lund B 1.62 1.62
32 Vijay Verma 1.62 1.62
33 Ashwin C Asher 1.62 1.62
34 Balachander VS 1.62 1.62
35 Balakrishna Shetty 1.17 1.17
36 Venkatraman G 1.17 1.17
37 Krishna Kumar TS 0.25 0.25
38 Prabhu Shanker K 0.25 0.25
39 Ashwin Chandran 0.25 0.25
40 Ganesh Kumar J 0.25 0.25
41 Chandrasekar KK 0.25 0.25
42 Senthil Kumar B 0.25 0.25
43 Dhanan KS 0.25 0.25
Total 31.02 48 157.95 236.97Last Updated on Sunday, 22 July 2018 14:21