Home
Draw PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 24 June 2011 14:58UPV Solar Trophy -2019
Sunday Morning 07th July 2019
Shotgun Tee-off Reporting at 6:00AM Tee-off at6:30AM
Tee Time Player 1 Player 2 Player 3 Player 4
1A 6:30 Bharathram S Gandeepan AL Premanand G
1B 6:40 Surendran A Vijay Kumar J Shyam Sunder R
1C 6:50 Lakshminarayanaswamy D Dhanan KS Vijay Verma Rajamani GM
8A 6:30 Pawar PBH Pranav Anand Athimoolam Naidu Venkatraman G
10A 6:30 Gopinath R Murali PM Dr Senthil Kumar D Kondaswamy Naidu
10B 6:40 Muralidharon TRC Ravichandran D Vijayabhaskar K Duraiswamy M
10C 6:50 Anand J Madan Lund B Viswanathan S Hareeshwar Prasad Y
12A 6:30 Mathialagan A Palanivel S Dr Balachander VS Vignesh C
12B 6:40 Senthil Nathan S Nesarajan A Jagannathan MV Subramaniam K
14A 6:30 Selvaraj A Chandrasekar C Anish Mathai Ashwin C Asher
14B 6:40 Brig Joe Curian Ramakrishnan PV Prabu Kumar R Jayaram B
16A 6:30 Jagan Mohan B Jayaraman V Raam Prasad Kota Subramaniam V
16B 6:40 Suresh Kumar G Unnikrishnan V Nataraj KS Shanker B Dr


Last Updated on Saturday, 06 July 2019 13:52