Home
Champion Golfer & Player of the Year PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 05 June 2013 10:02

 

 

CHAMPION GOLFER OF THE YEAR 2018-2019
UPV SOLAR TROPHY 2019
Sl No. Name of Players Nett GROSS C/o Points Total
1 Bharathram S 6 15 21.00
2 Vignesh R 0.25 12 1.49 13.74
3 Gandeepan AL 7.5 5.66 13.16
4 Rajarathinam K 10 3 13.00
5 Gopinath R 7.5 5 12.50
6 Balachander VS 8 8.00
7 Rajesh Ahuja 5.66 5.66
8 Vijayabhaskar K 5.66 5.66
9 Prassadh Shanmugam 5 5.00
10 Shivakumar D 5 5.00
11 Senthil Nathan A 0.25 3.00 1.33 4.58
12 Palanivel S Dr 3.33 3.33
13 Suresh Kumar G 3.33 3.33
14 Subramaniam V 3.33 3.33
15 Ravichandran D 3.16 3.16
16 Senthil Kumar D 3.16 3.16
17 Vijay Kumar J 3.16 3.16
18 Pranav Anand 3 0.16 3.16
19 Jagannathan MV 3 3.00
20 Mantrachalam K 2.66 2.66
21 Kumaraswamy P 2.66 2.66
22 Subramaniam K 2.66 2.66
23 Madan Lund B 1.66 1.66
24 Viswanathan S 1.66 1.66
25 Rajamani GM 1.66 1.66
26 Rajkumar A 1.49 1.49
27 Vishnu Vittel 1.49 1.49
28 Chakola JJ 1.33 1.33
29 Chetan Bagaria 1.33 1.33
30 Ganesh Kumar J 1.33 1.33
31 Saravanan AV 1.33 1.33
32 Vikrma J Khona 1.33 1.33
33 Arun Alagar S 0.25 0.16 0.41
34 Chandrasekar KK 0.25 0.25
35 Anand J 0.16 0.16
36 Jayaraman V 0.16 0.16
37 Makesh Kumar N 0.16 0.16
38 Prabhu Shanker K 0.16 0.16
39 Pradeep Rajaram 0.16 0.16
40 Premanand G 0.16 0.16
41 Varoon Palaninathan 0.16 0.16
42 Mohan Nambiar 0.16 0.16
43 Chinnaswamy MR 0.16 0.16
44 Venkatesh V 0.16 0.16
Total 31 48 157.78

 

 
Last Updated on Sunday, 07 July 2019 12:51